Veel waardering voor module Aseptische productie en formulering

feb 17, 2019 | Nieuws

De eerste module van de Leergang Industriële Farmacie (www.leergang-if.nl) is door de deelnemers bijzonder hoog gewaardeerd. De interactieve en gevarieerde module ‘Aseptische productie en formulering’ vond plaats bij gastbedrijf Abbott Biologicals in Olst. Het tweedaagse programma omvatte onder andere kennisoverdracht in de vorm van praktijkcases en een rondleiding. Daarnaast bouwden de deelnemers driftig aan hun netwerk en werden hun hersenen aan het werk gezet bij de interactie tussen ‘mijn’ afdeling en ‘jouw’ afdeling en het bedrijfsbelang hierin. Precies díe combinatie van praktijk, theorie en overstijgend denken werd zeer gewaardeerd.

Ruud Santing, programmadirecteur: “In de voorbesprekingen met bedrijven en deelnemers hoorden we het verlangen naar ‘een andere manier van leren’ al heel duidelijk en het concept is echt aangeslagen. We zijn heel blij met de feedback van de deelnemers omdat dit ons leert dat we op de juiste weg zitten.”
Collega directeur Jan Derks: “Het feit dat de modules van LIF bij bedrijven plaatsvinden is heel waardevol voor de deelnemers. Theorie wordt daardoor tastbaar en inzichtelijk. Door te zien en te ervaren waar het echte werk plaatsvindt ontstaan ook vragen en inzichten die in een collegezaal minder snel aan de orde zouden komen. Omdat er ook toekomstige ontwikkelingen besproken worden die stevig impact op het vak van de deelnemers gaan hebben, kunnen zij zich beter op deze toekomst voorbereiden, waardoor de efficiency toe kan nemen.”

Gastbedrijf Abbott Biologicals
Santing en Derks zijn onder de indruk van de gastvrije ontvangst door Abbott Biologicals, dat zich ook op deze manier als voorloper in de industrie laat zien. Door de deuren te openen, kennis te delen, inzichten bij elkaar op te doen en het netwerk te vergroten maakte Abbott Biologicals het mogelijk om de LIF claim ‘met, voor en door de industrie’ waar te maken.

De eerstvolgende modules gaan over ‘(Pre)klinische ontwikkeling’ en ‘Registratie van geneesmiddelen’. Daarna volgen nog de onderwerpen: ‘Verpakking en distributie’, ‘Logistiek en grondstoffen’, ‘Generieke productie en formulering’ en ‘Analytische kwaliteitscontrole’. Alle modules zijn in combinatie of los van elkaar te volgen.

Foto-impressie Module 4 – Aseptische productie en formulering (februari 2019, locatie: Abbott Biologicals B.V., Olst

Meer informatie over en/of aanmelding voor komende modules: www.leergang-if.nl

Recente berichten

Farmacie voorgoed veranderd!

Farmacie voorgoed veranderd!

Wat een bijzonder jaar is 2020 geweest! Als gevolg van de coronacrisis was er nog nooit zoveel behoefte aan duiding op allerlei vlakken van de industriële farmacie. Vragen op analytisch vlak: hoe betrouwbaar is de PCR-test, kan het niet sneller, hoe betrouwbaar is een...